ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸ ,  طبقه همکف ,  واحد۱

تلفن :۶۶۹۲۸۶۹۶ , ۶۶۹۲۱۱۰۲  , ۶۶۹۲۱۱۵۴   ,  ۶۶۹۲۱۲۰۱   ,   ۶۶۴۲۸۰۳۹ ,  ۶۶۴۲۸۱۸۳  ,  ۳۵-۶۶۴۲۷۴۳۴

کارخانه : تهران , انتهای اتوبان نواب , خروجی (چراغی , کاظمی , اسلامشهر) اتوبان سعیدی , نرسیده به ازادگان , جنب بانک ملت , پلاک ۱۳۱ , فهاب بتن

تلفن :  ۴-۵۵۸۸۰۲۸۰   ,   ۴-۵۵۸۷۰۲۸۰    ,  ۰۹۱۲۸۹۸۹۲۹۸    ,   ۰۹۱۲۱۸۹۱۷۰۰

 

ایمیل : info@fahab.com