واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد آزمایشگاه:
تولید بتن استاندارد با مقاومت کافی در کارخانه و حفظ شرایط مناسب حین حمل و نقل . به طوری که بتن آماده با افت مقاومت و کیفیت مواجه نشود .دغدغه اصلی دست اندرکاران ساختمان به خصوص مهندسین عمران می باشد.در این راستا شرکت فهاب بتن تمامی همت خود را بر آن گمارده است تا شرایطی را فراهم کند که در کارخانه .بتنی با استانداردهای بالا تولید نماید.ولیکن این امر زمانی به ساحل مقصود می رسد که بتن استاندارد تولید شده بتواند کیفیت خود را حین حمل ونقل و تا پای کار حفظ نماید .بدین منظور پرسنل مجرب کنترل کیفیت شرکت فهاب  نظارت دقیقی بر تمامی مراحل خرید مصالح- تولید –حمل واجرای بتن دارند.همین نظارت دقیق است که باعث شده کارخانه فهاب به جرات اعلام دارد که این کارخانه در برابر تمامی مقاومت های اعلام شده .خودرا مسئول می داندو حاضر به ارائه تعهدنامه کتبی در قبال کارنامه فنی بتن تولیدی خود دارد.
>کارخانه فهاب صددرصد مصالح مصرفی شن وماسه خود را از کارخانه متوساک تهیه می کند با این حال آزمایشگاه فهاب پس از انجام آزمایش دانه بندی بر روی مصالح اجازه استفاده از بتن را می دهد .سیمان مصرفی کارخانه از نوع سیمان تیپ ۱-۴۲۵-۲ می باشد.در نهایت بتن تولیدی در کارخانه نمونه گیری شده و بر روی آن تست های مقاومتی متعدد انجام می شود تستهای مقاومتی علاوه بر این  که به طور روزانه در کارخانه انجام می شود.برای تمامی مشتریان تست های مقاومتی بتن به صورت رایگان و اختصاصی انجام می شود.
از بزرگترین دغدغه های فنی پرسنل فهاب  حفظ کیفیت بتن تا گارگاه ساختمانی می باشد بدین جهت پرسنل رانندگان فهاب نکات فنی ریزودرشت را برای حفظ کیفیت و مقاومت بتن رعایت می کنند و پرسنل کنترل کیفیت با نمونه گیری و آزمایش بر روی نمونه های گرفته شده در پای کارو این مهم را تایید می کنند.
آزمایشگاه  سیار:
از دیگر اقدامات این واحد می توان به فعالیت آزمایشگاه سیاراشاره نمود در این واحد با اقدام مهندسان آزمایشگاه از کم و کیف محصول ارسالی به پروژه و برداشت نمونه های مختلف  از رطوبت بتن تولیدی ارسال شده مطمئن می گردند تا در نهایت محصولی  با کیفیت  و نظارت کامل از مرحله تولید وارسال ودر اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

واحد کنترل کیفیت :

واحد کنترل کیفیت نیز در کنار واحد آزمایشگاه برای حفظ کیفیت محصول ات تولیدی از ابتدای امر تا تحویل بتن آماده با سایر عوامل تولیدی همراهی می نماید. در این قسمت نظارت برروی طرح اختلاط بتن تولیدی و کار بچینگ همچنین نظارت دقیق کلیه بارهای خروجی از کارخانه انجام می شود تا بتن ساخته شده و خروجی از کارخانه برملاکهای درخواست شده توسط ارباب رجوع تا حد امکان منطبق باشد.