قبل از انقلاب اسلامی

 قبل از پیروزی انقلاب  اسلامی :

 

* مجتمع انبار نخست وزیری

* اردوگاه نخست وزیری بابلسر

* سالن  نخست وزیری و صدها مجتمع مسکونی