امروز : یکشنبه, 30 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

خط مشی و معرفی مدیران

 

 

شرکت فهاب به عنوان یکی از واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد در سطح کلان شهر تهران در راستای تبعیت از روند توسعه پایدار و ارزش های سازمانی خود یعنی احترام به مشتری ،رعایت اصول شهروندی و حفظ صیانت از محیط زیست ،استقرار سیستم یکپارچه مدیریتی را براساس الزامات استانداردهای زیر در دستور کار خود قرار داده است.
ISO9001 -ISO14001-ICI

مدیریت شرکت ، به موازات تلاش و ارتقاء رضایت مشتریان و کارکنان خود،ایمنی در محیط کار و ارتقای کیفیت محصولات،تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می دارد.
1-پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتخاب راهکارهای مطلوب و مقرون به صرفه
2-انتخاب بهترین مواد اولیه ( سنگدانه های مرغوب از بهترین معادن و ...) باری ارتقاء و حفظ کیفیت محصولات
3-انطباق کامل فعالیت ها و تولید بتن آماده استاندارد با رعایت کامل مقرارت ،قوامین و تطبیق الزمات مندرج در اساسنامه  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
4-بهبود مستمر فرایندهای کاری
5- ارتقاء سطح سلامت کارکنان ، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و .....
با عنایت به رضایتمندی مشتریان وفادار گذشته ، این واحد تولیدی امید آن دارد که همه کارکنان شریف ، تمامی توانمندی ها، نوآوری و تخصص خود را برای اجرای بهینه این سیستم و در نهایت رضایتمندی بیشتر آبادگران و سازندگان سطح کلان شهر تهران را به کار گیرند.